torsdag 6. oktober 2011

Oppslag om kriminalitetsforebygging i Kristiansands Avis

Kristiansands avis hadde 29. september et oppslag om kriminalitetsforebygging, der Karin Berthelsen og Hans-Martin Skovly fra forebyggende enhet ved Kristiansand politistasjon anbefaler å begynne tidlig, allerede i barnehagen. De nevner Mot i brystet som ett av flere forebyggingstiltak som foregår i barnehager. Les oppslaget.