onsdag 23. februar 2011

Kulturelt innslag på idédugnad om samhandling på Agder

Idédugnad for bedre samhandling innen psykisk helse for barn og unge på Agder.
Hotel Caledonien, fredag 25. februar.

Litt musikk, film og bilder fra "Mibi og Mobo" og "Kokosboller i Konfliktrådet"...

Samling med coach Heidi Aasen 22. februar på UiA

Heidi Aasen
Tema: Hva er målet med sirkler?
Vi hadde en spennende dag sammen med Heidi, som fikk barnehagene til å tenke over og formulere hvordan de selv ØNSKER sirklene skal være i framtiden - på bakgrunn av erfaringene de har gjort seg til nå.
Her er en oppsummering av barnehagenes egne mål:
For de som leder sirklene (ansatte):
·         alle ansatte kan og vil lede sirkler for barn og foreldre
·         alle ansatte deltar selv i ansattesirkler i større eller mindre grupper
·         alle har fått øvelse og erfaring i å bruke metoden, slik at de er kjent med og trygge på formen og vet hva de kan forvente seg
·         alle kjenner og har internalisert målsettingene og verdigrunnlaget

For de som deltar i sirklene (barn, foreldre og ansatte):
·         Alle er kjent med og trygge på formen, og vet hva de kan forvente seg
·         Alle tør å si noe
·         Alle blir sett, hørt og får fokus på seg selv
·         Alle lytter til hverandre, respekterer hverandre og tar hverandre på alvor
·         Alle blir bedre kjent, mer engasjerte i hverandre og bryr seg mer om hverandre (tettere nettverk)
·         Alle opplever større grad av toleranse og forståelse
·         Alle opplever større grad av trygghet, åpenhet og ærlighet
·         Alle opplever at terskelen er blitt lavere for å snakke om problemer
·         Alle tar ansvar og hjelper hverandre til å løse problemer i fellesskap
·         Alle er kjent med at sirkelen kan ha en terapeutisk effekt
·         Alle opplever prosessen i seg selv som et løft, selv om ikke alle problemer nødvendigvis blir løst i sirkelen
·         Alle kan bruke metoden på egen hånd til å håndtere konkrete konflikter