onsdag 4. januar 2012

Agderforsknings evalueringsrapport

En gruppe forskere fra Agderforskning har evaluert Mot i brystet på oppdrag av Avdeling for barn og unges psykiske helse v/Sørlandet sykehus. Konklusjonen deres er at "Mot i brystet" er vett i panna! Evalueringsrapporten er nå klar og kan lastes ned her.