Om Mot i brystet!

 • et forsknings- og utviklingsprosjekt om konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehager
 • et samarbeid mellom ABUP v/Sørlandet sykehus HF, Barnehageetaten i Kristiansand kommune, Praxis barnehage v/Universitetet i Agder, åtte prosjektbarnehager i Kristiansand kommune, samt frilans kunstnere i Kristiansand.
 • springer ut av et NFR-finansiert forskningsprosjekt ("Konfliktregimer" 2003-2006) ved Universitetet i Agder om gjenopprettende rett/Restorative Justice, som viser at en gjenopprettende tilnærming til konflikt gir gode resultater både når det gjelder konfliktarbeid spesielt og psykisk helsearbeid generelt, samt at det er behov for tidlig innsats på feltet (tidlig i forhold til problemutvikling og tidlig i forhold til alder)
 • har som mål å utvikle en metode for konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i barnehagene gjennom implementering av sirkler (samtaler i nettverk) for barn, foreldre og ansatte, samt gjennom en teaterforestilling for barnehagebarn og ansatte om megling, vennskap og uvennskap
 • danner grunnlag for ny forskning om konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid ved ABUP/Sørlandet sykehus og Agderforskning
 • planlagt tidsramme 2010-2013, foreløpig finansiert ut 2011
Veiledere for prosjektbarnehagene:

 • Ingrid Kristine Hasund, dr. art, seniorforsker ved ABUP, Sørlandet sykehus HF og førsteamanuensis ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder
 • Marianne Godtfredsen, ass.leder/fagleder ved Pedagogisk støtteenhet for barnehager, Kristiansand kommune
Forskere:
 • Ingrid Kristine Hasund, dr. art, seniorforsker ved ABUP, Sørlandet sykehus HF og førsteamanuensis ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder
 • Ann Christin E. Nilsen, sosiolog og forsker i Agderforskning og UiA/HUSK
 • Hanne Cecilie Jensen, pedagog og forsker i Agderforskning
 • Ingunn Kvamme, sosiolog og forsker i Agderforskning

.