Fagbok

Tittel: "Mot i brystet! Forebyggende nettverk for risikoutsatte barn i barnehagen"
Tema: tidlig innsats - forebyggende psykisk helsearbeid - konfliktarbeid
Tekst og tegninger: Ingrid Kristine Hasund
Utgiver: Kristiansand: Portal forlag 2010