torsdag 28. april 2011

Hva tenker Politiet om forebygging i barnehager?

Politimannen John Kjetil Støle er opptatt av kriminalitetsforebygging i barnehager, og inviterte Kristine Hasund til å presentere Mot i brystet på torsdagsmøtet på Kristiansand Politistasjon 28. april. Etter en samtale om arbeidet med sirkler i barnehagene, filmet vi noen snutter der politifolk deler sine tanker om tidlig innsats og kriminalitetsforebygging. Konklusjonen er: Disse politifolka har tro på Rema 1000-modellen til Mot i brystet: "Det enkleste er ofte det beste!"

Introduksjon: Kristine Hasund om møtet med Politiet - og om sin nye politikaffekopp!
Karin Berthelsen (Kristiansand Politistasjon)
John Kjetil Støle (Kristiansand Politistasjon)
Hans Martin Skovly (Kristiansand Politistasjon)
Wenche Reme Mosvold (Kristiansand Politistasjon)
Hans Martin Skovly, Wenche Reme Mosvold og John Kjetil Støle (Kristiansand Politistasjon)
Odd Nordmo (Randesund Politistasjon)

I tillegg til videosnuttene fikk vi en skriftlige uttalelse:

Margrethe Voreland
Politietterforsker ved Randesund politistasjon (jobbet 8 år i politiet): om Mot i brystet
- Tør du la være å prøve?
"Barn lærer tidlig begreper som politi, straff, fengsel etc. Men - så utrolig viktig det er å få barn til også å lære om konflikthåndtering og forsoning! Det er altfor ofte vi i politiet sitter med voksne som ikke kjenner til begrepene!
Et eksempel på forebyggende tiltak vi bruker i politiet er nettopp konfliktrådsmegling og foreldrenettverk. Vi ønsker at partene selv skal komme til forsoning, løse situasjoner uten vold, trusler etc. Å lære barn disse retninger synes jeg bare er fantastisk! Barna føler de blir sett og hørt og får ta del i prosessen. Det er enkelt, nyttig og så absolutt forebyggende ved at man tidlig også lærer å se alternative løsninger."

onsdag 13. april 2011

"Mot i brystet!" på Kultur-kunnskap-helse-samling i ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus hadde en av sine faste Kultur-kunnskap-helse-samlinger for ansatte tirsdag 12. april. Kristine Hasund fra ABUP/UiA og Birthe Bratland fra Presteheia barnehage presenterte Mot i brystet, fortale litt om bakgrunn, innhold og delte erfaringer. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, blant annet om at Mot i brystet burde spres til flere barnehager - og til barne- og ungdomsskolen! Noen kritiske røster advarte om faren ved for mye åpenhet, og at sirkler kan bidra til at "bygdedyret våkner" (en risiko ved tette nettverk der "alle kjenner alle"). Det er vi jo klar over, men vi gir ikke opp for det!

Det var spesielt positivt at en fra barnehagene snakket - de kan formidle erfaringer som ingen andre! Dette må vi følge opp på Sørlandsk lærerstevne i oktober 2011. Da må så mange som mulig fra prosjektbarnehagene bli med og fortelle om sine erfaringer:-)

Ellers handlet det litt om teaterforestillingen Kokosboller i Konfliktrådet. Når en konflikt oppstår og noen blir uvenner, er det ikke alltid man vil eller kan snakke om det. Av og til vil man bare være i fred, og det må respekteres:

Men de som er rundt, må ikke gi opp! Etter at man har vært i fred en stund, kan det være man vil snakke om det likevel. Og ofte går det som i Kokosbolleforestillingen, at man finner ut av det og blir venner igjen: