torsdag 6. oktober 2011

Deler erfaringer etter 10 foreldresirkler

Styrer Sigrid og pedleder Thor forteller om sine erfaringer etter å ha hatt til sammen 10 foreldresirkler i sin barnehage. Intervjuer: Ingrid Kristine Hasund.