onsdag 13. april 2011

"Mot i brystet!" på Kultur-kunnskap-helse-samling i ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus hadde en av sine faste Kultur-kunnskap-helse-samlinger for ansatte tirsdag 12. april. Kristine Hasund fra ABUP/UiA og Birthe Bratland fra Presteheia barnehage presenterte Mot i brystet, fortale litt om bakgrunn, innhold og delte erfaringer. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, blant annet om at Mot i brystet burde spres til flere barnehager - og til barne- og ungdomsskolen! Noen kritiske røster advarte om faren ved for mye åpenhet, og at sirkler kan bidra til at "bygdedyret våkner" (en risiko ved tette nettverk der "alle kjenner alle"). Det er vi jo klar over, men vi gir ikke opp for det!

Det var spesielt positivt at en fra barnehagene snakket - de kan formidle erfaringer som ingen andre! Dette må vi følge opp på Sørlandsk lærerstevne i oktober 2011. Da må så mange som mulig fra prosjektbarnehagene bli med og fortelle om sine erfaringer:-)

Ellers handlet det litt om teaterforestillingen Kokosboller i Konfliktrådet. Når en konflikt oppstår og noen blir uvenner, er det ikke alltid man vil eller kan snakke om det. Av og til vil man bare være i fred, og det må respekteres:

Men de som er rundt, må ikke gi opp! Etter at man har vært i fred en stund, kan det være man vil snakke om det likevel. Og ofte går det som i Kokosbolleforestillingen, at man finner ut av det og blir venner igjen: