torsdag 28. april 2011

Hva tenker Politiet om forebygging i barnehager?

Politimannen John Kjetil Støle er opptatt av kriminalitetsforebygging i barnehager, og inviterte Kristine Hasund til å presentere Mot i brystet på torsdagsmøtet på Kristiansand Politistasjon 28. april. Etter en samtale om arbeidet med sirkler i barnehagene, filmet vi noen snutter der politifolk deler sine tanker om tidlig innsats og kriminalitetsforebygging. Konklusjonen er: Disse politifolka har tro på Rema 1000-modellen til Mot i brystet: "Det enkleste er ofte det beste!"

Introduksjon: Kristine Hasund om møtet med Politiet - og om sin nye politikaffekopp!
Karin Berthelsen (Kristiansand Politistasjon)
John Kjetil Støle (Kristiansand Politistasjon)
Hans Martin Skovly (Kristiansand Politistasjon)
Wenche Reme Mosvold (Kristiansand Politistasjon)
Hans Martin Skovly, Wenche Reme Mosvold og John Kjetil Støle (Kristiansand Politistasjon)
Odd Nordmo (Randesund Politistasjon)

I tillegg til videosnuttene fikk vi en skriftlige uttalelse:

Margrethe Voreland
Politietterforsker ved Randesund politistasjon (jobbet 8 år i politiet): om Mot i brystet
- Tør du la være å prøve?
"Barn lærer tidlig begreper som politi, straff, fengsel etc. Men - så utrolig viktig det er å få barn til også å lære om konflikthåndtering og forsoning! Det er altfor ofte vi i politiet sitter med voksne som ikke kjenner til begrepene!
Et eksempel på forebyggende tiltak vi bruker i politiet er nettopp konfliktrådsmegling og foreldrenettverk. Vi ønsker at partene selv skal komme til forsoning, løse situasjoner uten vold, trusler etc. Å lære barn disse retninger synes jeg bare er fantastisk! Barna føler de blir sett og hørt og får ta del i prosessen. Det er enkelt, nyttig og så absolutt forebyggende ved at man tidlig også lærer å se alternative løsninger."