onsdag 1. desember 2010

BARNESIRKLER: Tips og erfaringer til rutinesirkler

Rutinesirkler = Vi øver oss i fredstid!
Hvem?
  • I prinsippet er sirkelen til for alle barna pluss de voksne på en avdeling. Sirkelen markerer at disse hører sammen i et fellesskap.
  • I praksis hender det man deler barna i mindre grupper. Ca 15 barn er et antall flere opplever som passelig i forhold til barnas kapasitet til å sitte stille og lytte til andre. Men det er store individuelle forskjeller: Noen synes 5-6 barn i en sirkel er mer enn nok, andre opplever at det går helt fint med 25-30 barn på en gang.
Hva?
·        Inviter barna til å sitte i en sirkel, slik at alle kan se hverandre. Den voksne sitter sammen med barna i sirkelen. Man kan sitte på gulvet, på puter, på stoler osv. Noen har limt et bilde av hvert barn i en sirkel på gulvet for å symbolisere sirkelen og fellesskapet, og hvert barn sitter på sin plass, oppå bildet av seg selv.
·        Rutinesirkler brukes til å styrke fellesskapet, sørge for at hver enkelt får anledning til å bli sett og hørt, bidra til økt mestring, trygghet og åpenhet, og skape en trygg ramme/en modell for håndtering av konflikter når disse oppstår.

Hvordan?
·        En voksen leder sirkelen som ordstyrer/tilrettelegger. Den voksne spør hvert barn etter tur hvordan de har det. Mange sender rundt en ”snakketing” (se neste punkt), og barna lærer at de skal lytte til hverandre og vente på tur. Deretter spør den voksne hvert barn om det er noe de ønsker seg/har lyst til å gjøre. Noen voksne stiller begge spørsmål i en runde, andre tar to runder. De andre barna må gjerne komme med innspill underveis, for eksempel med trøst hvis noen sier de er lei seg.
·        Å sende rundt en ”snakketing” kan være til god hjelp. Snakketingen understreker hvem som har ordet, virker disiplinerende på de som snakker mye og hjelper stille barn til å snakke. Det kan være godt å ha noe å holde i når man snakker. Mange barn synes det er både stas og gøy å få snakketingen, holde i den og så sende den videre. Snakketingen bør være litt stor, så den synes godt: en ball, en bamse, en stor legokloss osv. Noen har en helt spesiell snakketing som kun brukes i sirkel (en magisk diamant gjemt i en hemmelig koffert) og skaper et høytidelig rituale rundt den. Andre velger å bruke ulike snakketing hver gang.
·        Selv om den voksne leder sirkelen, er det er et mål at den voksne skal ha en tilbaketrukket rolle: sirkelen skal være et sted der barna kan se og lytte til hverandre og bekrefte hverandre i fellesskapet.
·        Noen synes det fungerer fint å spørre barna hver gang hvordan de har det og hva de ønsker seg/har lyst til. Noen føler imidlertid behov å variere spørsmålene, og ta opp ulike temaer. Da kan man for eksempel bruke Steg for Steg, og snakke om slike ting som vennskap, glede, misunnelse, sinne osv. Man kan også lese en bok om vennskap og så ta en runde på temaet "hva er en god venn?" Noen har gode erfaringer med at de voksne starter sirkelen med å spille rollespill før sirkelen, for eksempel om en konflikt, og så invitere hvert barn til å komme med forslag til hvordan man kan løse konflikten.

Hvor?
·        Mange velger å sitte der de har samling. Noen har sirkel i garderoben, ute rundt et bål, eller inne rundt bordet ved måltider. Det viktigste er at barna kjenner igjen sirkelen som et trygt ”sted”. Noen velger å understreke dette ved å ha sirkelen på samme tid og sted hver gang, andre opplever at de kan være mer fleksible uten at det går ut over tryggheten.

Når?
·        som en del av samling (i begynnelsen eller slutten)
·        I stedet for samling, som en egen aktivitet. Noen lærer barna ordet "sirkel" og venner dem til at det er en egen aktivitet, til forskjell fra samling.
·        Om morgenen (da er barna mest opplagte), eller mot slutten av dagen (noen opplever at man har mer å snakke om i sirkel etter at barna har vært sammen og opplevd ting i løpet av dagen).

Hvor ofte?
·        Vi anbefaler en gang i uka. Noen har en kort sirkel hver dag knyttet til samling, noen har annenhver uke. Noen har enda sjeldnere, men det fungerer gjerne ikke så bra. Siden målet er å skape en rutine for å snakke sammen i sirkel, er det viktig at det ikke går for lang tid mellom hver gang.