onsdag 1. desember 2010

BARNESIRKLER: Hva med de barna som ikke kan snakke?

Vi kan vel ikke ha sirkel med de aller minste?
·        Alder ingen hindring! Noen har sirkler for ettåringene, sender rundt snakketingen til hver enkelt barn og spør hvordan de har det. Selv om barna ikke kan snakke, viser de med hele seg at de setter pris på å få positivt fokus på seg selv, at det er stas å få snakketingen, holde i den og så sende den videre.
·        Å synge sanger om hvert enkelt barn, å telle og benevne hvert barn er også sirkelarbeid! Dette brukes jo i de fleste barnehager allerede.
Vi kan vel ikke ha sirkel med de som ikke snakker norsk?
·        Språkproblemer ingen hindring! Det gjelder bare å være åpen og litt kreativ. Noen har mange barn i sirkelen som ikke snakker norsk, men som viser med blikk og kroppsspråk at setter pris på å være del av sirkelen/fellesskapet, selv om de ikke sier så mye. Noen har sagt sitt første norske ord nettopp i en sirkel.
·        Noen voksne bruker en tavle i sirkelen og tegner et ansikt uten munn. Så ber de barna tegne hvordan de hadde det, smilemunn eller lei-seg-munn. Noen sender rundt ark med smilefjes eller lei-seg-fjes, og så kan barna vise det arket som forteller hvordan de har det.