onsdag 23. februar 2011

Samling med coach Heidi Aasen 22. februar på UiA

Heidi Aasen
Tema: Hva er målet med sirkler?
Vi hadde en spennende dag sammen med Heidi, som fikk barnehagene til å tenke over og formulere hvordan de selv ØNSKER sirklene skal være i framtiden - på bakgrunn av erfaringene de har gjort seg til nå.
Her er en oppsummering av barnehagenes egne mål:
For de som leder sirklene (ansatte):
·         alle ansatte kan og vil lede sirkler for barn og foreldre
·         alle ansatte deltar selv i ansattesirkler i større eller mindre grupper
·         alle har fått øvelse og erfaring i å bruke metoden, slik at de er kjent med og trygge på formen og vet hva de kan forvente seg
·         alle kjenner og har internalisert målsettingene og verdigrunnlaget

For de som deltar i sirklene (barn, foreldre og ansatte):
·         Alle er kjent med og trygge på formen, og vet hva de kan forvente seg
·         Alle tør å si noe
·         Alle blir sett, hørt og får fokus på seg selv
·         Alle lytter til hverandre, respekterer hverandre og tar hverandre på alvor
·         Alle blir bedre kjent, mer engasjerte i hverandre og bryr seg mer om hverandre (tettere nettverk)
·         Alle opplever større grad av toleranse og forståelse
·         Alle opplever større grad av trygghet, åpenhet og ærlighet
·         Alle opplever at terskelen er blitt lavere for å snakke om problemer
·         Alle tar ansvar og hjelper hverandre til å løse problemer i fellesskap
·         Alle er kjent med at sirkelen kan ha en terapeutisk effekt
·         Alle opplever prosessen i seg selv som et løft, selv om ikke alle problemer nødvendigvis blir løst i sirkelen
·         Alle kan bruke metoden på egen hånd til å håndtere konkrete konflikter